کرک نرم افزار myodat

کرک نرم افزار MyoDat

کرک نرم افزار MyoDat

MyoDat برای ویندوز یک بسته نرم‌افزاری قدرتمند برای جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها است که در درجه اول برای جمع‌آوری داده‌ها و تجزیه و تحلیل EMG طراحی شده است. همچنین می‌تواند نتایج هر تعداد مبدل فیزیولوژیکی و فیزیکی دیگر متصل به MT8، Data Logger یا تجهیزات شخص ثالث را نمایش دهد.
این یک نرم افزار پزشکی در حوزه توانبخشی می باشد که برای کسب اطلاعات بیتشر میتوانید وارد سایت اصلی نرم افزار شوید:
برخی از ویژگی ها به زبان اصلی:
 • RAW EMG, Rectified EMG & RMS EMG
 • Logic display of muscle activity to show agonistic and antagonistic activity
 • Automatic maxima and minima values displayed for each muscle contraction
 • Integrated EMG (total and optional time base reset)
 • Quantified EMG algorithm according to Spaepen
 • Spectral frequency analysis for complete test and also for muscle activity only
 • Power spectral density analysis with median frequency displayed for fatigue analysis
 • Dedicated fatigue analysis with comparative chart facilities
 • Correlation facilities in graphical and numerical format
 • Numerical analysis of data can be displayed either on screen or as a print out
 • Overlay facilities so as to combine EMG data with video camera images*
 • User defined settings to customise analysis parameters

برای خرید کرک نرم افزار myodat لطفا فرم درخواست کرک نرم افزار را تکمیل نمایید.