لازم به ذکر است که هیچگونه نرم افزار ایرانی کرک نمی شود!

در صورتی که نرم افزار خارجی در ایران نمایندگی داشته باشد و از ایران حمایت کند از کرک آن معذوریم.

 

.You Have Software

We Have Brains To Crack It.    It's A Business

برخی از قفل های سخت افزاری