کرک نرم افزار visual3d

کرک نرم افزار visual3d

کرک نرم افزار visual3d

نرم افزار visual3d توسط تیم king of crackکرک شده است.

برای تهیه این نرم افزار لطفا با شرکت تماس گرفته یا فرم درخواست کرک را پر نمایید.

کرک نرم افزار visual3d

نرم افزار‌ visual3d یک برنامه بسیار عالی در زمینه بیومکانیک و ابزار تجزیه و تحلیل برای اندازه گیری حرکت و نیروی داده شده که امکان ضبط حرکت جمع آوردی شده است.

این نرم افزار بر روی سیستم عامل ویندوز قابل اجرا است. این برنامه محاسبات مورد نیاز برای حرکت شناسی و سینتیک – از جمله پشتیبانی از تردمیل سنج است. که شامل آخرین تکنیک های ریاضی برای بهینه سازی، پردازش سیگنال و فیلتر کردن، سینماتیک معکوس، مدل سازی پیچیده بیومکانیکی، نیروهای و سازه زور، و خیلی بیشتر….

مشتریان نرم افزار شامل: دانشگاه، تجاری، و محققان دولت مطالعه توانبخشی، علوم اعصاب، مهندسی، رباتیک، ورزشی (ردیابی عملکرد، پیشگیری از آسیب دیدگی، ساخت تجهیزات، مطالعات ورزش)، ارتوپدی، پروتز، مطالعات حیوانی، ارزیابی ناتوانی، و خیلی از بخش های دیگر…

 

برخی از ویژگی ها به زبان اصلی سایت مرجع:

Custom, traditional, or standard biomechanical Models.

Model development is rapid, graphical, and unrestricted. Visual3D modeling supports Global Optimization, 6 DOF, Conventional Gait, custom marker sets, virtual markers, segments, and more. Modeling is done graphically but allows for entry of direct measurements, inverse kinematic settings, inertial properties, graphic overlay adjustments, and much more

Kinematics, Inverse Dynamics and custom calculations.

In addition to metrics such as joint angles, moments, center of pressure, signal filtering, DFT, center of mass, energies, rotations, volumes, derivatives, and much more – you can also write your own computations. Full control of input parameters, Euler angles, rotation order for Cardan angles, coordinate systems, and other parameters make Visual3D the most powerful analysis tool for biomechanics available.

– Integrated Support for Force Sensors, Force Platforms, Instrumented Stairs, and Instrumented Treadmills.
– EMG and signal processing.
– Export to OpenSim. Global optimization applied and .mot and.xml files produced.
– Comprehensive Data Management of C3D files. Subject tagging and model association allow for integrated data sets.
– External indexing allows for integrated access to libraries of data, subject, and files.

A sample of just some linked-model based calculations that are available:

COP Path; Ground Reaction Force Data; Helical Angle; Joint Acceleration; Joint Angle; Joint Rotation; Joint Force; Joint Moment; Joint Power; Joint Power Scalar; Joint Velocity; Segment CG Position; Segment Proximal Joint; Segment Distal Joint; Segment Velocity; Model Energy Scalar; Potential Energy; Rotational Energy Terms; Rotational Energy Scalar; Segment Energy Totoal; Translational Energy Terms; Translational Energy Scalar; Linear Momentum; Angular Momentum; Segment Residual; Model COG; Segment Progression Angle; Target Path; Muscle Length; Model Moment of Inertia; Model Angular Momentum; UD Power; and much more.

کرک نرم افزار visual3d