کرک نرم افزار dental simplant

Project Info

 • دسته بندی

  پزشکی

کرک نرم افزار dental simplant

نرم افزار dental simplant توسط تیم king of crackکرک شده است.

برای تهیه این نرم افزار یا نسخه های دیگر لطفا با شرکت تماس گرفته یا فرم درخواست کرک را پر نمایید.

کرک نرم افزار Dental Simplant

نرم افزار Simplant برنامه ریزی دندان پزشک با گزینه های دقیق و قابل پیش بینی عمل جراحی فراهم می کند. که به پزشکان برای ارزیابی آناتومی بیمار و همچنین مشاهده دقیق برای ترمیم پیشنهاد می کند. و میتوان طرح دقیق درمان را به همکاران، آزمایشگاه دندانپزشکی و بیمار ارئه داد.

توضیحات سایت مرجع:

SIMPLANT dental planning software

SIMPLANT dental planning software provides the clinician with accurate and predictable surgery options. It enables the clinician to assess the patient’s anatomy and see exactly how it relates to the proposed restoration. The treatment plan can be communicated to colleagues, the dental lab and the patient who will all see exactly what the plan really entails.

نرم افزار simpalnt dental

SIMPLANT benefits:

 • Predictable implant planning, considering surgical and prosthetic aspects
 • Comprehensive 3D-communication with the patient
 • Optimal team communication
 • Predictable results lead to cost efficiency
 • More precise implant placement with SIMPLANT Guide
 • Immediate temporary restoration, ready prior to surgery – Immediate Smile concept
 • Compatible with over 10,000 implants from more than 100 brands, as well as all DICOM compatible (CB) CT scanners and major optical and intraoral scanners
 • Dental planning software with more than 20 years’ experience

SIMPLANT SAFE Guide

 • Full drill guidance and implant guidance.
 • Need for very accurate implant placement.
 • Brand specific surgery kit.

The SAFE Guide already exists for more than 20 implant brands, including DENTSPLY Implants, Anthogyr, Bego, Bicon, BioHorizons, Biomet 3i, Camlog, Nobel Biocare, Straumann, Zimmer Dental and more.

کرک dental simplant

SIMPLANT Universal Guide

 • Full drill guidance.
 • Need for accurate guidance of all drill steps.
 • Drill depth control when combined with the LongStop Drill system.

Compatible with all dental implant brands.

کرک نرم افزار simplant

SIMPLANT Pilot Guide

 • Drill guidance of the first drilling step.
 • Need for an accurate entry point and inclination with the surgical guide, freehanded surgery completion.

Compatible with all dental implant brands.

کرک نرم افزار simplant master

کرک نرم افزار dental simplant