کرک نرم افزار Biowin 5

Project Info

  • دسته بندی

    طراحی

کرک نرم افزار Biowin

نرم افزار Biowin توسط تیم king of crack کرک شده است.

برای تهیه این نرم افزار یا نسخه های دیگر لطفا با شرکت تماس گرفته یا فرم درخواست کرک را پر نمایید.

کرک نرم افزار Biowin

نرم افزار biowin یک نرم افزار مدلسازی تصفیه خانه فاضلاب است (محصول شرکت کانادایی (Envirosim 
با استفاده از نرم افزار ‌Biowin براحتی و بدون هیچگونه شرایط پیچیده امکان طراحی فرایند، کنترل و شبیه سازی (simulation) هرگونه سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی، صنعتی و نیز فاضلاب صنایع نفت و میسر خواهد بود.

همچنین با استفاده از نرم افزار ‌Biowin امکان کاهش هزینه های اجرایی پروژه ها ونیز بهینه سازی طرح های تصفیه آب امکان پذیر بوده و باعث جلوگیری از هزینه های بی مورد می گردد.

نرم افزار ‌Biowin تولید شرکت Envirosim کانادا بوده و از نظر نحوه منحصر به فرد می باشد.

‌ ‌Biowin جهت بالا بردن کارایی نرم افزار از آخرین متدها در فرایند تصفیه فاضلاب و دانش روز دنیا استفاده شده است. نرم افزار های BioWin و PetWin دارای قابلیت به روز رسانی و ارتقائ می باشند.

قابل استفاده در :

کلیه شرکتهای مهندسی مشاور در زمینه های تصفیه فاضلاب

دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بعنوان نرم افزار آموزشی و کنترل طرح قبل از احداث Pilot Plan و یا پروژه های تحقیقاتی

صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

شرکتهای طراح و پیمانکار سیستمهای تصفیه فاضلاب بهداشتی و صنعتی

توضیحات مرجع نرم افزار:

BioWin is a wastewater treatment process simulator that ties together biological, chemical, and physical process models. BioWin is used world-wide to design, upgrade, and optimize wastewater treatment plants of all types. The core of BioWin is the proprietary biological model which is supplemented with other process models (e.g. water chemistry models for calculation of pH, mass transfer models for oxygen modelling and other gas-liquid interactions). The BioWin model is owned, developed, and supported exclusively by EnviroSim and is the original “whole plant” model.

In addition to incorporating the most powerful model on the market, BioWin offers unsurpassed ease of use. Use the BioWin Album to capture your simulation project results with informative tables and charts. Customize your work environment to suit your needs with options such as default unit systems, flowsheet display preferences, and auto-save settings. Transfer your results manually to and from spreadsheet, word processing, and presentation software quickly using copy/paste operations, or generate comprehensive reports automatically using BioWin’s “report to WordTM” feature.

BioWin’s online help system and tutorials provide comprehensive assistance to get you started. BioWin also comes with many pre-configured process flowsheet layouts that you can leverage to suit your project needs. You will also gain access to EnviroSim’s unparalleled customer support – our collective process modelling expertise is second to none.

کرک نرم افزار biowin