قوانین سفارشات کرک نرم افزار:

  • مدت زمان پشتیبانی بعد از ارسال کرک نهایی ۳ ماه می باشد و بعد از آن پشتیبانی وجود ندارد.
  • مدت زمان انحصاری بودن هر نرم افزار ۱۸ ماه می باشد و بعد از زمان تعیین شده نرم افزار از حالت انحصاری خارج شده و شرکت میتواند آن را در سایت قرار دهد.
  • در صورتی که مشتری تمایل به تمدید مدت زمان انحصاری داشته باشد میتواند با هماهنگی و توافق طرفین به مدت ۱۸ ماه دیگر تمدید نماید. (لازم به ذکر است مبلغی جهت تمدید باید پرداخت شود)
  • محاسبه زمان بعد از ارسال کرک و صدور فاکتور می باشد.