کرک نرم افزار x431 idiag

کرک نرم افزار x431 iDiag

کرک نرم افزار x431 iDiag

نرم افزار x431 iDiag توسط تیم king of crackکرک شده است.

برای تهیه این نرم افزار یا نسخه های دیگر لطفا با شرکت تماس گرفته یا فرم درخواست کرک را پر نمایید.

کرک نرم افزار x431 iDiag

نرم افزار x431 iDiag برای یک نرم افزار اندرودی می باشد که می توان از راه دور متوجه مشکل خودرو شوید.

این نرم افزار بر پایه اینترنت و بلوتوث می باشد که نتیجه تجربه بیست ساله شرکت سازنده می باشد.

توضیحات سایت مرجع نرم افزار:

Android application software for X431 iDiag is a telematic application together with vehicle trouble diagnosis and vehicle maintanence news communication based on Android operation system.
X431 iDiag is new vehicle trouble diagnosis equipment based on the internet and mobile terminals developed by launch for its over twenty years’ experience in diagnosis. This connector, connected through the bluetooth on Android terminals, can achieve the vehicle trouble diagnosis of full vehicle s and systems. Besides, it compromises the application advantage of internet, sets a maintanence documents and case base, provides instant maintanence news, makes IM for vehicle Maintanence communication, achieve remote vehicle diagnosis, creats a vehicle diagnosis circle, and offers many other vehicle maintanence services such as sharing the vehicle maintanence knowledge and experience.
you can free download and install the iDiag application, experiencing the best trouble diagnostic application for smart vehicle of mobile-internet full of creative. If you need the latest vehicle trouble diagnostic technology, you can buy a portable iDiag diagnostic connector through the ebay website:http://stores.ebay.com/launchofficialstore/. With this connector, connected with your smart phone or tablet PC, you can achieve vehicle diagnosis and many other internet functions intergrated by the application product.
Also you can make a full knowledge of the detail information and sales service of the product from the prodcut line website http://www.x431.com/ and our official website: http://www.cnlaunch.com