کرک نرم افزار millensys

Project Info

  • دسته بندی

    پزشکی

کرک نرم افزار millensys

نرم افزار millensys توسط تیم king of crack کرک شده است.

برای تهیه این نرم افزار یا نسخه های دیگر لطفا با شرکت تماس گرفته یا فرم درخواست کرک را پر نمایید.

کرک نرم افزار millensys

نرم افزاری اختصاص داده شده برای یک دولت از راه حل های هنر جهت بهداشت و درمان،صنعت و تجارت فناوری اطلاعات، کمک به یکپارچه سازی سیستم های مختلف سازمان ها،مراقبت های بهداشتی به اجرای کسب و کار روزانه خود را در یک راه حرفه ای امن و سریع، و رضابت مشتریان خود در جهت افزایش سود…

این راه حل برای PACS / RIS و برنامه های کاربردی EMR / EHR برای بخش بهداشت و درمان و تصویربرداری پزشکی.

توضیحات اصلی نرم افزار به زبان اصلی:

MILLENSYS is dedicated to provide a state of the art solutions for the healthcare , industrial and business IT sectors, integrating multiple systems that help multiple organizations, business owners and health care professionals to run their daily business in a fast, safe and professional way to be able to achieve growth, satisfy their customers and increase their profits.

These Solutions Range between cloud PACS / RIS and EMR / EHR applications for the healthcare and medical imaging sector plus a cloud ERP , CRM and Financial Management applications for multiple business sectors.

کرک نرم افزار millensys