کرک نرم افزار blueskybio

کرک نرم افزار BlueSkyBio

کرک نرم افزار BlueSkyBio

نرم افزار Blue Sky Bio نسخه ۳٫۴۰٫۵ توسط تیم king of crack کرک شده است.

برای تهیه این نرم افزار یا نسخه های دیگر لطفا با شرکت تماس گرفته یا فرم درخواست کرک را پر نمایید.

کرک نرم افزار BlueSkyBio

نرم افزاری بسیار مفید در زمینه دندانپزشکی

توضیحات اصلی سایت مرجع:

Blue Sky Plan is an advanced medical software that includes

  • CT Scan importation and analysis
  • ۳D Model importation and alignment
  • Analysis tools including distance, density, etc.
  • Treatment planning
  • Surface editing and offsetting
  • Export to STL format for 3D printing

Would this type of software be beneficial for you?

Blue Sky Plan was created as dental treatment planning software for computer guided surgery. However, its use and functionality are reaching other medical applications.