کرک نرم افزار Applications Manager

کرک نرم افزار Applications Manager

کرک نرم افزار Applications Manager

نرم افزار Applications Manager از شرکت Manage Engine توسط King Of Crack کرک شده است.

برای تهیه این نرم افزار یا نسخه های دیگر لطفا با شرکت تماس گرفته یا فرم درخواست کرک را پر نمائید.

کرک نرم افزار Applications Manager

توضیحات فارسی نرم افزار:

 • نظارت های کامل شما توسط یک نرم افزار
 • یک پلت فرم یکپارچه برای نظارت بر اکوسیستم کامل برنامه خود
 • برنامه های کاربردی و اجزای زیرساختی زیرزمینی مانند سرورهای کاربردی، پایگاه های داده، فروشگاه های بزرگ داده ها، اجزای میان افزار و پیام رسانی، سرورهای وب، خدمات وب، بسته های ERP، سیستم های مجازی و منابع ابر
 • نظارت بر برنامه های خانگی با اسکریپت های سفارشی
 • استفاده آسان بدون آموزش اولیه
 • کشف خودکار توپولوژی ها و وابستگی ها
 • پوشش وضعیت سلامتی برای هر بخش یا گروه زیرمجموعه
 • تشخیص معاملات آهسته با ردیابی تراکنش
 • پیگیری و بررسی تمام SQL و NoSQL
 • ارزیابی سطح رضایت کاربر نهایی با امتیاز Apdex
 • دریافت اطلاعیه فوری در صورت بروز مشکل
 • پشتیبانی از Microsoft IIS, Nginx, SOAP web services, Apache, PHP, REST API services, Apache Solr server, HTTP(s) urls, URL sequence, etc
 • و امکانات بسیار دیگر

توضیحات اصلی نرم افزار:

All your monitoring in a single console.

Get a single, integrated platform to monitor your entire application ecosystem – end user, applications, and underlying infrastructure components such as application servers, databases, big data stores, middleware & messaging components, web servers, web services, ERP packages, virtual systems and cloud resources.
Single install and database architecture – no need for IT operations to support multiple products.
Built for today’s complex, dynamic applications.
Monitor homegrown applications with custom scripts.
Scale up to 50,000 applications with our Enterprise Edition.
Easy to use. No training or consultation required to get started.

Auto-discover application topology and visualize dependencies

Get visibility into all components of your application stack, easily drill down to IT relationships, and map them effortlessly.
Health status overlay for each infrastructure component or group.
No need for manual configuration. Dynamically updated as application changes.
Become aware of the impact of configuration changes and planned downtimes by integrating with the CMDB of ManageEngine ServiceDesk Plus.

Application Performance Monitoring
Code-level diagnostics for Java, .NET and Ruby on Rails applications.

Monitor application response times down to the code level
Pinpoint erroneous methods in your application stack with method-level monitoring. Drill down to see the performance impact of specific code segments and SQL statements.
Detect slow transactions with transaction tracing
Get the exact invocation pattern and details of transactions across your application environment. Detect slow transactions and find out why they are slow.
Monitor database query executions
Track and inspect all SQL and NoSQL queries sent by your application. Identify slow database calls, long running queries,and overall performance of the database

Track background transactions
Get details of non-web/background transactions, the ones that are spawned in the background threads.
Measure End-User Satisfaction Levels with Apdex Scores
Track the before and after effects of your application optimization efforts. Make sure your app delivers a good experience to users.
Designed to run on your production servers
Easy to get started. Developers and IT operations teams can find and fix application issues with minimal overhead.

Monitor performance of your web servers/services

Monitor Databases
Monitor Middleware & Messaging Components
Monitor Cloud, Container and Infrastructure
Synthetic monitoring with a real browser
Find and fix problems faster
Customizable Reports and Dashboards

کرک نرم افزار Applications Manager