کرک نرم افزار gemini pattern editor

کرک نرم افزار Gemini Pattern Editor

به علت داشتن نمایندگی فروش نرم افزار Gemini متوقف گردید

کرک نرم افزار Gemini Pattern Editor

نرم افزار Gemini Pattern Editor v9 2016 توسط تیم king of crack کرک شده است.

برای تهیه این نرم افزار یا نسخه های دیگر لطفا با شرکت تماس گرفته یا فرم درخواست کرک را پر نمایید.

کرک نرم افزار Gemini Pattern Editor

توضیحاتی در مورد کارایی های نرم افزار:

در حال حاضر نرم افزارهای متعددی در خصوص طراحی لباس در دنیا عرضه گردیده که در میان آنها میتوان از کمپانی Gemini نام برد که دارای ابزارهای قابل قبولی در زمینه طراحی لباس و چیدمان الگو می باشند.استفاده از ابزارهای کاربردی طراحی در هر کدام متفاوت است به این شکل که کاربر در تمام این نرم افزارها به صورت نسبی می تواند به هر نوع طرح موردنظر خود دست یابد اما زمان رسیدن به الگوی نهایی در هر کدام متفاوت است بدین معنی که کاربردی بودن ابزارها و کامل بودن هر ابزاری در بخش موردنظر خود متفاوت است. اما در قسمت چیدمان اتوماتیک الگو هر کدام از این نرم افزارها از الگوریتم متفاوتی در چیدمان الگوها استفاده می نمایند و الویت بندی آنها در چیدمان قطعه ها متفاوت است که در نهایت خروجی چیدمان و میزان کارآیی یا استفاده بهینه از فضای پارچه در چیدمان الگوها متفاوت خواهد بود .

بخش طراحی ۳بعدی در نرم افزار طراحی لباس بسیار پیشرفته و پیچیده می باشد چرا که خط فرمان هایی که برای این بخش از نرم افزار طراحی گردیده اند با بهره گیری از جدیدترین تکنیکهای مهندسی نرم افزار است و در دنیا فقط ۲شرکت توانسته اند شبیه سازی ۳بعدی لباس را در کامپیوتر با شبیه سازی کامل به نمایش بگذارند ، این بخش از نرم افزار طراحی الگوی لباس با در نظرگرفتن سایز مانکن طراحی شده الگوهای شما را با زدن دوخت مجازی بر تن مانکن کرده و جزئیات تن خور الگوی طراحی شده را نمایش می دهند ، سپس شما می توانیداصلاحات موردنظر را بر روی مانکن با دقت بسیاربالا ویرایش کرده و آنها را مستقیم بر روی الگوی خود اعمال نمائید .
نرم افزار طراحی لباس محافظت با بهره گیری از مهندسی نرم افزار و الگو برداری بهترین ابزارهای کاربردی از نرم افزارهای طراحی شده در دنیا  و در کنار هم قراردادن این ابزارها مجموعه ای کامل را بومی سازی نموده تا تولیدکنندگان داخلی بتوانند با هزینه ای بسیار اندک مجموعه ای از بهترین ابزارهای کاربردی در طراحی ، سایزبندی و چیدمان الگوی لباس را در اختیار داشته باشند .

کرک نرم افزار Gemini Pattern Editor