کرک نرم افزار وینا vienna test system

کرک نرم افزار وینا vienna test system

کرک نرم افزار وینا vienna test system

نرم افزار Vienna Test System توسط تیم king of crack کرک شده است.

برای تهیه این نرم افزار یا نسخه های دیگر لطفا با شرکت تماس گرفته یا فرم درخواست کرک را پر نمایید.

کرک نرم افزار وینا vienna test system

سیستم آزمون وینا، یکی از اولین ابزارهای ارزیابی روانشناختی کامپیوتری است. VTSبالاترین حد عینیت‌گرایی و دقت ممکن را تضمین می‌کند از جمله جنبه‌هایی که با آزمون‌های معمولی مداد و کاغذی قابل سنجش نمی‌باشند. نمره‌گذاری نتایج آزمون سریع و دقیق است.

  این سیستم شامل:

نرم‌افزار اجرای اصلی: نرم‌افزار اجرایی VTSدستورالعمل ارتباطی روشنی برای کاربر ارائه می‌دهد که به راحتی می‌توان آزمون‌های آن را اجرا کرد، نتایج را نمره‌گذاری نمود و اطلاعات مراجعان را ثبت کرد. دامنه گسترده عملکردهای کاربردی آن، ساخت و اجرای انواع مجموعه‌های آزمون را امکان‌پذیر می‌کند.

دامنه گسترده آزمون‌ها:VTSدامنه گسترده آزمون‌های جدید را پوشش می‌دهد و روش‌های انعطاف‌پذیری دارد که می‌توان منطبق با الزامات شرایط ارزیابی مختلف، آن‌ها را به کار برد. این سیستم هم شامل نسخه‌های کامپیوتری آزمون‌های رایج قلم- کاغذی است و هم دامنه‌ی گسترده‌ای از آزمون‌های انطباقی، چند رسانه‌ای و شنوایی را در بر می‌گیرد.

دستگاه ورودی: دستگاه ورودی خاص آن امکان اندازه‌گیری دقیق عملکرد را که با موس و صفحه کلید معمولی نمی‌شود را فراهم می‌کند. این دستگاه شامل صفحه پاسخ و دسته فرمان می‌شود که برای اندازه‌گیری سرعت عمل، تاب‌آوری استرس واکنشی و هماهنگی حسی حرکتی به کار می‌آیند. هم چنین شامل خودکار نوری و دیگر ابزار کمکی برای آزمون‌های خاص می‌شود.

در مجموعه وینا، چهار سیستم آزمون جداگانه ارائه شده است که در حیطه HR، عصبی، حمل و نقل و ورزش قابل استفاده می‌باشد. هر کدام از این آزمون‌های وینای خاص، شامل لیست ابعاد، مجموعه‌های آزمون‌هایی است که برای زمینه خاص مورد استفاده تطبیق داده شده‌اند. آنها همچنین شامل چندین مجموعه آزمون می‌شوند که برای بررسی مسائل پیچیده ویژه به کار می‌روند.

۱)     سیستم آزمون وینا- HR: برای انتخاب پرسنل، رشد پرسنل و مشاوره شغلی به کار می‌رود. در این سیستم ۲۸ آزمون دارد که ۵ مجموعه زیر را شامل می‌شود.

KEYHR Key Factors HR
SFCALL Success Factors Call Center
SAROAD Safety Assessment Road
SARAIL Safety Assessment Rail
SAAIR Safety Assessment Aviation

۲)     سیستم آزمون وینا – عصبی: در مطالعات عصب روانشناختی و بالینی به کار می‌رود. در سیستم عصبی ۳۴ آزمون وجود دارد که شامل دو مجموعه تست زیر می‌شود.

COGBAT Cognitive Basic Assessment
DRIVESC Fitness to Drive Screening

۳)       سیستم آزمون وینا- حمل و نقل: این سیستم آزمون‌ها برای ارزیابی روانشناختی آمادگی فرد برای رانندگی طراحی شده‌اند. این سیستم از ۲۱ آزمون زیرمجموعه تشکیل شده که در سه مجموعه آزمون زیر می‌گنجند .

  DRIVESTA Fitness to Drive Standard
DRIVEPLS Fitness to Drive Plus
PERSROAD Driver Personality Factors Road

۴)     سیستم آزمون وینا- ورزش: این سیستم برای تحقیق در زمینه روان‌شناسی ورزشی ابداع شده است و هم چنین ابزار مفیدی برای شناسایی و ارتقای توانمندی ورزشی است. این سیستم از ۲۱ آزمون زیرمجموعه تشکیل شده که در چهار مجموعه کلی می‌گنجند.

SFMOTOR Success Factors Motorsport
SFTEAM Success Factors Teamsport
TAKIDS Talent Assessment Sport Kids
TATEENS Talent Assessment Sport Teens

کرک نرم افزار وینا vienna test system

 

کرک نرم افزار visual3d

کرک نرم افزار visual3d

کرک نرم افزار visual3d

نرم افزار visual3d توسط تیم king of crackکرک شده است.

برای تهیه این نرم افزار لطفا با شرکت تماس گرفته یا فرم درخواست کرک را پر نمایید.

کرک نرم افزار visual3d

نرم افزار‌ visual3d یک برنامه بسیار عالی در زمینه بیومکانیک و ابزار تجزیه و تحلیل برای اندازه گیری حرکت و نیروی داده شده که امکان ضبط حرکت جمع آوردی شده است.

این نرم افزار بر روی سیستم عامل ویندوز قابل اجرا است. این برنامه محاسبات مورد نیاز برای حرکت شناسی و سینتیک – از جمله پشتیبانی از تردمیل سنج است. که شامل آخرین تکنیک های ریاضی برای بهینه سازی، پردازش سیگنال و فیلتر کردن، سینماتیک معکوس، مدل سازی پیچیده بیومکانیکی، نیروهای و سازه زور، و خیلی بیشتر….

مشتریان نرم افزار شامل: دانشگاه، تجاری، و محققان دولت مطالعه توانبخشی، علوم اعصاب، مهندسی، رباتیک، ورزشی (ردیابی عملکرد، پیشگیری از آسیب دیدگی، ساخت تجهیزات، مطالعات ورزش)، ارتوپدی، پروتز، مطالعات حیوانی، ارزیابی ناتوانی، و خیلی از بخش های دیگر…

 

برخی از ویژگی ها به زبان اصلی سایت مرجع:

Custom, traditional, or standard biomechanical Models.

Model development is rapid, graphical, and unrestricted. Visual3D modeling supports Global Optimization, 6 DOF, Conventional Gait, custom marker sets, virtual markers, segments, and more. Modeling is done graphically but allows for entry of direct measurements, inverse kinematic settings, inertial properties, graphic overlay adjustments, and much more

Kinematics, Inverse Dynamics and custom calculations.

In addition to metrics such as joint angles, moments, center of pressure, signal filtering, DFT, center of mass, energies, rotations, volumes, derivatives, and much more – you can also write your own computations. Full control of input parameters, Euler angles, rotation order for Cardan angles, coordinate systems, and other parameters make Visual3D the most powerful analysis tool for biomechanics available.

– Integrated Support for Force Sensors, Force Platforms, Instrumented Stairs, and Instrumented Treadmills.
– EMG and signal processing.
– Export to OpenSim. Global optimization applied and .mot and.xml files produced.
– Comprehensive Data Management of C3D files. Subject tagging and model association allow for integrated data sets.
– External indexing allows for integrated access to libraries of data, subject, and files.

A sample of just some linked-model based calculations that are available:

COP Path; Ground Reaction Force Data; Helical Angle; Joint Acceleration; Joint Angle; Joint Rotation; Joint Force; Joint Moment; Joint Power; Joint Power Scalar; Joint Velocity; Segment CG Position; Segment Proximal Joint; Segment Distal Joint; Segment Velocity; Model Energy Scalar; Potential Energy; Rotational Energy Terms; Rotational Energy Scalar; Segment Energy Totoal; Translational Energy Terms; Translational Energy Scalar; Linear Momentum; Angular Momentum; Segment Residual; Model COG; Segment Progression Angle; Target Path; Muscle Length; Model Moment of Inertia; Model Angular Momentum; UD Power; and much more.

کرک نرم افزار visual3d