کرک نرم افزار NI-FBUS Monitor

Project Info

  • دسته بندی

    مهندسی

کرک نرم افزار NI-FBUS Monitor

نرم افزار NI-FBUS Monitor ورژن ۴ و ۱۶ توسط تیم king of crack کرک شده است.

برای تهیه این نرم افزار یا نسخه های دیگر لطفا با شرکت تماس گرفته یا فرم درخواست کرک را پر نمائید.

کرک نرم افزار NI-FBUS Monitor

این نرم افزار مهندسی در جهت کنترل ترافیک بر روی شبکه با قابلیت های بسیار جالبی می باشد که با تمام سیستم های جدید سازگاری دارد.

توضیحات اصلی نرم افزار به زبان اصلی:

The National Instruments NI-FBUS Monitor is a 32-bit Windows application used for monitoring of traffic on FOUNDATION Fieldbus networks. NI-FBUS Monitor uses an NI FBUS interface device to interface to an H1 network, and is useful for system diagnostics because with it you can selectively capture and view different types of data packets on Fieldbus. It is also an invaluable tool for device vendors who are developing and debugging new device implementations.

* Fully configurable multiwindow displa

* Works with all National Instruments H1 interface boards

* Flexible Fieldbus packet filtering

* Live list display and bus statistics, flexible Fieldbus packet filtering

* Display live and logged data

* See the Fieldbus Starter Kits for discounted hardware and software bundles

 

کرک نرم افزار NI-FBUS Monitor